Ujawnią szefów nieetycznych reklamodawców


Stowarzyszenie Twoja Sprawa zamierza ujawniać osoby pełniące kierownicze funkcje u reklamodawców, którzy podejmować będą działania marketingowe i promocyjne sprzeczne z dobrymi obyczajami, w  szczególności godzące w interes dzieci i młodzieży.

100 największych polskich agencji reklamowych otrzymało od STS listy za potwierdzeniem odbioru z zapowiedzą nowej praktyki.

Stowarzyszenie chce w ten sposób zweryfikować podejście osób na stanowiskach kierowniczych firm i agencji reklamowych do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

– Za reklamami naruszającymi zasady społecznej odpowiedzialności biznesu stoją konkretne osoby, które w swoim prywatnym środowisku nigdy nie pozwoliłyby sobie na naruszenie dobrych obyczajów. Wielokrotnie przy okazji naszych akcji konsumenckich działy PR i rzecznicy prasowi reklamodawców okazywali zdziwienie i niezadowolenie, że nazwisko ich szefów pojawiły się właśnie w kontekście ich własnych kampanii, szczególnie, gdy reklamy miały charakter uprzedmiotawiający kobiety lub były szkodliwe dla dzieci i młodzieży. Takie zderzenie się kierownictwa z  faktami jest nierzadko na tyle niewygodne, że staje się powodem przemyślenia kolejnych praktyk reklamowych – mówi Izabela Karska rzeczniczka STS.

Listy  są jednocześnie zaproszeniem do promowania i  podejmowania dobrych praktyk, ale także szansą na uprzedzenie zarządów swoich klientów, jakie konsekwencje wizerunkowe mogą ponieść w przypadku naruszania dobrych obyczajów w reklamie.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa to organizacja konsumencka, która od blisko 10 lat reaguje na naruszenia dobrych obyczajów w reklamie.

Z przykładowym listem do agencji można zapoznać się TUTAJ.

Previous Kartoflem w Super Bowl
Next Tworzyli Google i FB - będą z nimi walczyć