Krakowska ankieta reklamowa


Jak skutecznie walczyć z pstrokatymi, szpecącymi reklamami zalewającymi Kraków? Wyraź swoje zdanie w internetowej ankiecie przygotowanej przez Biuro Planowania Przestrzennego UMK!

kalwaryjska
Kraków, ul. Kalwaryjska

Od 11 września obowiązywać będzie tzw. ustawa krajobrazowa. Ma ona pomóc samorządom w uporządkowaniu lokalizacji reklam w przestrzeni publicznej oraz dbaniu o ład przestrzenny i ochronę krajobrazu.

Po wejściu w życie „ustawy krajobrazowej” działania władz Miasta Krakowa skoncentrują się na przygotowaniu odpowiednich regulacji prawnych w zakresie ochrony przestrzeni miejskich przed chaosem reklamowym.

Priorytetem będzie uporządkowanie i ujednolicenie nośników reklamowych w mieście i eliminacja niektórych typów reklam z terenów zabytkowych, terenów zieleni i terenów o funkcji jedynie mieszkaniowej.

Przyszłe regulacje w tym zakresie muszą odpowiadać oczekiwaniom mieszkańców Krakowa, dlatego miasto przygotowało ankietę, która ma ułatwić dalsze prace związane z wprowadzeniem nowych zasad.

Badanie jest całkowicie anonimowe, służy wyłącznie celom badawczym. Dostępne w sieci będzie do 4 października.

Link do ankiety: http://ankieta.dialogspoleczny.krakow.pl/ankieta/44fcf0c8d2bdd90539c45c1fb8fec965.

Previous Pierwszy fajny spot wyborczy
Next Wisimy w Toruniu